Chuyên mục: VẬT TƯ CẢN XẠ

Chuyên sản xuất và cung cấp vật tư cản xạ xây dựng trong phòng XQuang và phòng CTscaner. Call: 0912.629.986

BỘT BARITE CẢN XẠ
BỘT BARITE CẢN XẠ

Sản xuất và cung cấp Bột Barite hàm lượng BaSO4 cao. hỗ trợ vận chuyển Toàn Quốc
Tất cả có 3 kết quả.

0912.629.986